THÔNG BÁO

- Đăng ký tài khoản tại đây để sử dụng cho toàn bộ hệ thống

- Sau khi đăng ký thành công, lựa chọn hệ thống đăng bài tự động bạn muốn sử dụng

- Mọi thắc mắc xin liên hệ support@tudongdangbai.com

Đăng ký thành viên
Facebook Auto Post Multi Pages/Groups/Profile

- Quản lý nhiều tài khoản Facebook

- Tự động đăng bài lên Facebook

- Tự động lên lịch đăng bài tự động lên Facebook

Facebook
Instagram Scheduler Auto Post

- Quản lý nhiều tài khoản Instagram

- Tự động đăng bài lên Instagram

- Tự động lên lịch đăng bài tự động lên Instagram

Instagram
Twitter Scheduler Auto Post

- Quản lý nhiều tài khoản Twitter

- Tự động đăng bài lên Twitter

- Tự động lên lịch đăng bài tự động lên Twitter

Twitter