Chính sách bảo mật

- Nhằm mục đích hỗ trợ các chủ Shop bán hàng Online, các Seoer và phục vụ việc Social Marketing ( Facebook, Instagram, Twitter ) dễ dàng và nhanh chóng nhất.

- Đăng link, ảnh, video và bài viết đến hàng loạt trang cá nhân, hàng loạt page, nhóm, trang và đặc biệt là đăng bài đến các nhóm đóng/nhóm bí mật.

- Báo cáo tất cả thông tin đăng bài. Ví dụ: đăng hoàn thành, thất bại, đang hoạt động, lặp lại.

- Giúp bạn xem trước cách hiển thị bài viết của bạn trước khi đăng.

- Chúng tôi mang đến cho bạn 1 hệ thống Social Marketing chuyên nghiệp nhất.

- Hệ thống ổn định, life time 24/24.

- Tất cả tài khoản được mã hóa, chỉ có bạn có quyền truy cập tài khoản của mình.

- Đối với Facebook, cam kết không lưu giữ Token cho mục đích khác, tài khoản sử dụng hệ thống 100% không bị check point.

?>